Advokátní kancelář
JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda

Poskytujeme právní služby v právních oblastech:

  • Občanské právo - vypořádání závazků, vlastnictví
  • Obchodní právo - obchodní smlouvy, zakládání a změny společností, družstev,   kompletní právní servis pro firmy.  Vymáhání  pohledávek.
  • Rodinné právo
    • manželské smlouvy
    • rozvody, vypořádání majetkových poměrů,
    • opatrovnické věci, výživné na nezl. i zlet. děti,  ev. manželky
    • opatrovnické spory a  spory o určení  otcovství
  • Dědické právo - spory o dědictví, nabývání dědictví
  • Nemovitosti - dohody, smlouvy darovací, budoucí kupní, kupní, směnné, vydržení, věcná břemena
  • Pracovní právo
  • Insolvenční právo
  • Stavební právo
  • Medicínské právo - náhrada škody na zdraví, odpovědnost medicínských zařízení.
  • Závěti a vydědění
  • Byty a nebytové prostory - výpovědi, vyklizení, výměny, převody, nájmy a podnájmy
  • Zastoupení u soudů a jiných orgánů.